Vakverenigingen

Geplaatst op: 04 september 2017

Een overzicht van belangenverenigingen voor vertalers in het Nederlandse taalgebied en daarbuiten.

[Laatste update: december 2023]

Nederland

  • Auteursbond

    Komt op voor de collectieve en individuele belangen van schrijvers en vertalers. Onderdeel zijn de Sectie Literair Vertalers (voorheen Vereniging van Letterkundigen) en de Sectie Boekvertalers, die zich richt op de schrijvers en vertalers van boeken en theaterwerk. De Auteursbond onderhandelt namens vertalers over zaken als modelcontracten en vertaaltarieven. Alle modelcontracten zijn ook te vinden op de website.
  • Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

    Algemene organisatie voor vertalers en tolken; vooral gericht op vaktekstvertalers.
  • Verenigde Literair Vertalers (voorheen: Alumnivereniging van de Vertalersvakschool + Vereniging van Nieuwe Vertalers)

België

Internationaal