Aanmelden intensieve cursus Engels - Nederlands geopend

23 april 2024 - Onderwijs

Het ELV organiseert op 29 en 30 augustus een tweedaagse intensieve cursus voor medior literair vertalers Engels - Nederlands. De cursus vindt plaats op locatie in Utrecht en heeft een gering aantal plaatsen. Lees verder voor de voorwaarden.

Aanvragen van het aanmeldformulier is gesloten.

De cursussen zijn toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv, een proefvertaling en een motivatiebrief.

Programma

De cursus duurt twee dagen en heeft plaats op locatie in een zaal van de Universiteit Utrecht in de binnenstad van Utrecht. De opbouw van de twee dagen zal ongeveer deze strekking hebben: twee vertaalateliers rondom de genres non-fictie en Young Adult, en twee workshops gericht op professionalisering. Verwacht wordt dat je beide dagen bij alle activiteiten aanwezig bent. De eerste dag sluiten we af met een gezamenlijk diner (niet verplicht). Er is plek voor 12 participanten.

Voor wie

De intensieve cursus Engels – Nederlands is bedoeld voor medior literair vertalers. Dit zijn vertalers die: 

  • minimaal 1 en maximaal 5 gepubliceerde vertalingen op hun naam hebben staan. We denken in eerste instantie aan boekpublicaties en publicaties in (online) tijdschriften. Festivalvertalingen tellen alleen mee als ze ook (online) zijn gepubliceerd. Publicaties in eigen beheer tellen niet mee.
  • een (ver)taalopleiding op ten minste HBO-niveau hebben afgerond of op een vergelijkbaar niveau cursussen hebben gevolgd en beroepservaring hebben opgedaan.
  • aantoonbaar actie ondernemen om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Selectie

Op grond van vooropleiding, vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Een proefvertaling maakt deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen worden geanonimiseerd en door twee externe lezers beoordeeld. Verder wordt gekeken hoe de cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kosten

Voor deze cursus wordt een bijdrage van €125,- gevraagd, die vooraf dient te worden voldaan. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. 

Interesseformulier en aanmelden

Belangstellenden kunnen hun interesse tonen door het “Interesseformulier” in te vullen, te vinden via onderstaande link. 

Interesseformulier Engels - Nederlands

Let op: het interesseformulier kan tot uiterlijk 12:00 uur op donderdag 6 juni worden ingevuld. Daarna is het niet meer mogelijk het fragment en het aanmeldformulier te ontvangen.

Na het invullen ontvang je per mail een uitgebreid aanmeldformulier en een tekstfragment voor de proefvertaling. Daarnaast verwachten we dat je bij de inzending van je volledige aanmelding ook een CV bijvoegt. Controleer voor het inzenden van je aanmelding de checklist in het aanmeldformulier.

Bij vragen over dit formulier kun je contact opnemen via literair.vertalen@uu.nl. Aanmelden kan tot en met 9 juni 2023 (let op dit geldt voor de volledige aanmelding, inclusief proefvertaling).

Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze aankondiging of over ons online onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op.