Nieuwe interactieve Leerlijn Literair Vertalen

26 juni 2018

In het voorjaar van 2018 is door het ELV, in samenwerking met de webbouwers van Two Kings, een interactieve versie van de Leerlijn Literair Vertalen ontwikkeld. Hiermee kunnen vertalers zelf vaststellen welke kennis en vaardigheden ze bezitten, dit per vakje aanklikken en op basis daarvan een persoonlijk document opslaan of printen.

Over de Leerlijn Literair Vertalen

Met de Leerlijn kunnen literair vertalers hun niveau van bekwaamheid bepalen en hun studieprogramma plannen. Opleiders kunnen de Leerlijn gebruiken om het niveau van de programma’s die zij aanbieden te definiëren en hun curricula te ontwerpen, en professionele vertalers kunnen de Leerlijn gebruiken om te beslissen waar zij zich specifiek op willen toeleggen. De Leerlijn biedt ook een praktisch instrument voor instellingen die zich beleidsmatig met literair vertalen bezighouden.

Het idee van een referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers ontstond in 2008 toen in een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse en Vlaamse letterenfondsen, het Expertisecentrum Literair Vertalen en de Taalunie een ‘pleidooi voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur’ in het Nederlands taalgebied gepubliceerd werd. In het Erasmus+-project PETRA-E is de Leerlijn tussen 2014 en 2016 in Europees verband doorontwikkeld. Samen met zijn partners werkt het ELV aan de verdere ontwikkeling en verspreiding ervan.

Nieuwe interactieve Leerlijn

Op de interactieve Leerlijn kunnen gebruikers op basis van zelfevaluatie per competentie aangeven op welk niveau ze zich bevinden. Het ELV gebruikt dit model als aanvullend hulpmiddel bij de evaluaties van cursisten, waarbij de deelnemers door middel van kritische zelfreflectie en een evaluerend eindgesprek met de moderator bekijken welke (vervolg)stappen ze kunnen nemen om zich verder te ontwikkelen in hun vertaalloopbaan.

De interactieve Leerlijn is vanaf heden toegankelijk voor alle bezoekers van de website op literairvertalen.org/leerlijn.