Symposium Literair Vertalen uit Grieks en Latijn

Datum: 01 november 2019

Op 1 november organiseren enkele docenten van de opleiding GLTC te Amsterdam een symposium gewijd aan het literair vertalen van Griekse en Latijnse teksten. Ter gelegenheid van het symposium wordt tevens een vertaalwedstrijd uitgeschreven. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden vóór 18 oktober.

"Hoewel er nog altijd veel vertaald wordt, is er ook nog steeds heel veel niet vertaald, bovendien lijkt het bestand actieve vertalers te vergrijzen. Wie neemt het stokje over om ook de volgende generatie te laten kennismaken met Griekse en Latijnse teksten uit de Oudheid, de Middeleeuwen en daarna? Moeten we aan specifieke scholing doen? En wat is dat eigenlijk: een literaire vertaling?

Er zijn lezingen van Prof. Maghiel van Crevel (Chinese Letterkunde, Leiden) en Dr. Berenice Verhelst (Griekse Letterkunde, Gent), een workshopgedeelte waarin recente vertalingen van de Odyssee onder de loep worden genomen, en een paneldiscussie onder leiding van Prof. Ton Naaijkens (Vertaalwetenschap, Utrecht).

Ter gelegenheid van het symposium wordt tevens een vertaalwedstrijd uitgeschreven; de prijs daarvoor wordt die middag uitgereikt.

  • tijd: vrijdag 1 november, 13.00-17.00
  • locatie: Nina van Leer-zaal, Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, Amsterdam
  • kosten: bijwonen van het symposium is kosteloos

Aangezien er niet meer dan 80 personen in de zaal kunnen, dient men zich voor het symposium aan te melden, en wel vóór 18 oktober, bij Piet Gerbrandy (p.s.gerbrandy@uva.nl).

Wil men deelnemen aan de vertaalwedstrijd, dan kan men zich opgeven bij Dr. Emilie van Opstall (e.m.van.opstall@vu.nl). Men krijgt dan de Griekse en/of Latijnse tekst toegestuurd; de vertaling moet dan uiterlijk 18 oktober binnen zijn, op datzelfde e-mailadres."