Over 'Audience Design in Translating' van Ian Mason

Geplaatst op: 17 juni 2019

In het artikel ‘Audience Design in Translating’ onderzoekt Ian Mason van een aantal bronteksten (een toespraak van de ayatollah Khomeini en Emmanuel Le Roy Ladurie’s populair-wetenschappelijke boek over de Katharen, Montaillou) welk doelpubliek de auteurs voor ogen kan hebben gestaan, en hoe de vertalers van deze teksten daar al dan niet rekening mee hebben gehouden.

Worden retorische vragen één op één overgenomen of niet? Worden aan martelaarschap gekoppelde metaforen net zo expliciet vertaald of niet? Hoe consistent is de bronauteur in het gebruik van een bepaald register en hoe is dat van invloed op de keuzes die de vertalers maken?

'Audience Design in Translating' is onderdeel van het handboek Introducing Translation Studies (2018) van Jeremy Munday. Het is hier vrij te raadplegen.