Taal, cultuur en vertaling: een semiotische benadering

Geplaatst op: 12 oktober 2020

Ludo Beheydt (emiritus hoogleraar hoogleraar Nederlandse taalkunde en Nederlandse cultuur, Universiteit Leuven) onderzoekt in dit artikel de bemiddelende rol van de vertaler als bruggenbouwer tussen culturen.

Hij hanteert een semiotische visie op vertalen, waarin culturele waarden en nuances van talige representaties van de werkelijkheid centraal staan: als er in een Nederlandse tekst koffie wordt gedronken, gaat dat veelal gepaard met de culturele connotatie ‘gezelligheid’; in een Servische context gaat koffie drinken vaak samen met de notie van ‘even in je eentje genieten.’ De vertaler moet zich terdege bewust zijn van deze nuances en connotaties. Beheydt concludeert dat wat "de semiotische visie op vertalen als revolutionaire verandering in de vertaaltheorie tot stand heeft gebracht, de verschuiving [is] van de kijk op vertaling als transfer naar vertaling als culturele constructie" (165).

Het artikel werd eerder Open Access gepubliceerd in het Pools letterkundig tijdschrift Roczniki Humanitsyczne: Annales de lettres et sciences humaines / Annals of Arts, vol. 66, no. 5 (2018): https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/6778/6540, doi http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.5s-13.