Nieuwe aanvraagronde Thérèse Cornips Stipendium

12 januari 2023 - Algemeen

Ben jij schrijver van literair werk, literair vertaler en/of toneelschrijver? Dan kun je vanaf nu tot uiterlijk 28 februari een aanvraag indienen voor het Thérèse Cornips Stipendium. Jaarlijks worden één of meerdere stipendia beschikbaar gesteld voor een activiteit of reeks van activiteiten waarin (vertaalde of oorspronkelijke) literatuur centraal staat.

Foto van Therese Cornips met een stapel boeken op haar hoofd.

De vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) heeft in haar testament voorzien in de oprichting van de Stichting Thérèse Cornips. Ze heeft tevens bepaald dat het door haar nagelaten vermogen aangewend dient te worden voor het steunen van literair vertalers en/of schrijvers.

Ter verwezenlijking van het genoemde doel heeft de Stichting Thérèse Cornips, als enige erfgename, in maart 2019 haar vermogen grotendeels ondergebracht bij de Stichting Auteursprijzen in het `Fonds op naam-Thérèse Cornips’. Conform de bedoelingen van de naamgeefster stelt dit fonds sinds 2020 en bij voorkeur jaarlijks één of meerdere stipendia beschikbaar.

Het Thérèse Cornips Stipendium bedraagt jaarlijks max. €12.500. Dit bedrag kan verdeeld worden over meerdere projecten.

Welke projecten komen in aanmerking?

Een activiteit, of reeks van activiteiten waarin (vertaalde of oorspronkelijke) literatuur centraal staat. Muziek, toneel of een andere kunstvorm kunnen betrokken zijn bij het project. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een vertaalproject (bij voorkeur een vertaling Frans-Nederlands)
  • Een studiereis t.b.v. een vertaalproject
  • Een voorstelling waarin literatuur een belangrijke rol speelt
  • De organisatie van een tentoonstelling of workshop

Een vertaler of schrijver kan het stipendium niet meer dan eenmaal ontvangen.

Alle informatie over het stipendium is te vinden op de webpagina van het Thérèse Cornips Stipendium.