'Literair Vertalen: van twee kanten bekeken' (2008)

Geplaatst op: 21 september 2017

In de publicatie 'Literair vertalen: van twee kanten bekeken' van de Taalunie en het ELV komen vertalers en uitgevers aan het woord. Hoe bekijken literair vertalers zelf hun beroep? Hoe verloopt hun carrière en wat denken ze over het vertaalde literatuuraanbod in het Nederlandse taalgebied? En wat vinden literaire uitgevers van de vertalers met wie ze werken?

In 2005 voerden onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Erasmus Universiteit Rotterdam een enquête uit onder Nederlandse en Vlaamse vertalers. Deze geven via hun antwoorden een boeiend inzicht in hun beroepsbezigheden, toekomstverwachtingen en informatiebehoeften. In 2007 antwoordden negen vooraanstaande literaire uitgevers op vragen over hun standpunten over de vertalers met wie ze samenwerken. In 'Literair vertalen: van twee kanten bekeken' vindt u een samenvatting van de enquête onder literair vertalers én van de interviews met literaire uitgevers. De publicatie biedt een beeld van de beroepssituatie van vertalers en van de waardering die hen te beurt valt in de uitgeverswereld.

Auteur(s): Humbeeck, K., I. Van Sprundel & F. Smink 
Publicatiejaar: 2008 
Uitgever: Nederlandse Taalunie 
Plaats: Den Haag 
Totaal aantal pagina's: 32
ISBN: 9789070593II7 
NUGI: 611