ELV Zomercursus 2018

10 september 2018 - Verslagen

Van 27 tot 31 augustus vond de jaarlijkse Zomercursus Literair Vertalen 2018 voor vertalers uit het Nederlands in het Engels (poëzie) en Hongaars plaats in Antwerpen. Onder leiding van moderatoren David Colmer en Judit Gera werkten elf studenten aan vertalingen van o.a. Ester Naomi Perquin, Hugo Claus, Abdelkader Benali, Marieke Lucas Rijneveld en meer.

Literair vertaalonderwijs staat hoog in het vaandel bij het ELV, daarom organiseert het elk jaar een Zomercursus Literair Vertalen voor vertalers uit het Nederlands in samenwerking met de Letterenfondsen en de Taalunie. In overleg met alle partners worden per cursus verschillende talen vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met o.a. vraag, aanbod en nieuwe aanwas.

Dit jaar stonden Engels (poëzie) en Hongaars centraal. Tijdens het voortraject in de nieuwe leeromgeving ELVi, wat staat voor ELV interactief, werkten de cursisten aan het maken van vertalingen en kregen ze aanvullende theorie en weblectures aangeboden die hen voorbereidden op de intensieve cursusweek in Antwerpen.

Onder begeleiding van moderatoren David Colmer en Judit Gera werkten de deelnemers een week aan verschillende vertalingen. Voor de groep Engels lag de focus op het vertalen van Nederlandstalige poëzie van Charlotte Van den Brouck, Hugo Claus, Ester Naomi Perquin, Annie M.G. Schmidt en Menno Wigman. De groep Hongaars werkte aan vertalingen van Abdelkader Benali, Marieke Lucas Rijneveld, Annelies Verbeke en Evelien De Vlieger. Tijdens de vertaalateliers met de moderatoren bespraken ze hun eigen en elkaars vooraf gemaakte vertalingen.

Om de cursisten zo veel mogelijk handvatten te geven, kregen ze naast de vertaalateliers aanvullende theorie en praktijksessies in de vorm van colleges en workshops aangeboden. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren vertaaltheorie, hedendaagse Nederlandstalige poëzie, beroepspraktijk, Nederlandstalige literatuur, het vertalen van stijl, een kennismaking met de fondsen en meer. Ook werden ze een aantal sessies begeleid door andersom vertalers Mari Alföldy en Han van der Vegt, een gewaardeerde aanvulling op het programma.

Een vast onderdeel van de Zomercursus is de collectieve vertaling, waarbij de deelnemers in hun taalgroep een vertaling maken en die ze tijdens de slotdag presenteren. Dit jaar werd alles uit de kast gehaald: bijzondere voorbeelden van haast onvertaalbare realia, knopen in lange zinnen, simultane voordrachten en op maat gemaakte illustraties. Een enthousiaste, betrokken en zeer gemotiveerde groep sloot op deze manier hun cursusweek succesvol af.

Zomercursus 2018